شایری شوید

شایر، حامی حیوانات و همراه کسانی است که از حیوانات نگهداری یا از آنها حمایت می کنند.

با شایر در ارتباط باشید

  نشانی دفتر مرکزی:

  تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، بین سیزدهم و پانزدهم، پلاک ۱۳۱ تلفن: ۴۵۵۳۲ – ۰۲۱

  ایمیل: info@shayerpet.com

  نشانی کارخانه:

  تهران، شهرک صنعتی عباس آباد، شماره ۱ / ۲۵۲۰

  لینک صفحات اجتماعی:

  اینستاگرام شایر